Tillagd i varukorgen

Boomerang

Vår historia

Jobba hos oss

Återförsäljare

Intergritetspolicy

Allmänna villkor

Email: kundservice@boomerang.se

Telefon: 08-598 92 200

Boomerang /

Intergritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt


Detta styrdokument gäller Boomerangs integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på Boomerangs hemsida.


Boomerang hanterar de personuppgifter som du uppgett i orderformuläret (vid köpet) för att kunna leverera sin service till dig samt hjälpa dig att ingå korrekta köpeavtal. Om en obligatorisk personuppgift saknas för att kunna ingå ett köpeavtal hämtas denna in vid tillfället när avtalet upprättas.


Boomerang samlar enbart in uppgifter som är relevanta för köpet och säljer aldrig vidare din information till tredje part. Dina uppgifter hanteras enbart av Boomerang och dess leverantörer som betjänar Boomerangs informationssystem samt den part som har rätt att ta del av uppgifterna vid ingående av köpeavtal, t.ex. leverantör av betaltjänster.

Vår fullständiga integritetspolicy går att läsa här nedan.2. Personuppgiftsansvarig


Boomerang Sweden org nummer: 559119-5499 tar ansvar för de personuppgifter du lämnar till oss, exempel på information som vi har är namn, adress, e-mail, telefonnummer och personnummer. All information som vi behöver för att kunna behandla och slutföra din order.

Innehållet på hemsidan är skyddat av upphovsrätt tillhörandes Boomerang. Samtliga varumärken i webshopen är registrerade varumärken.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?


Boomerang hanterar de personuppgifter som behövs för att leverera våra produkter till dig. Vi hanterar även personuppgifter som krävs för att kunna hantera betalningar samt retur-, reklamations- och garantiärenden.4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


I samband med ett köp behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress, ditt telefonnummer och/eller e-postadress samt order- och betalningshistorik.


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?


Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Boomerangs e-handel genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter


Vi sparar och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra kundavtal.


7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?


Vi sparar dina uppgifter fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.8. Profilering


Ingen profilering av din information görs förutom att notera vilken typ av produkt du köper.


9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


Dina uppgifter lämnas aldrig ut till extern part men kan kommas åt i Boomerangs system av våra samarbetspartners inom drift, utveckling och service.

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Boomerang samarbetar med t ex när det gäller distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Boomerangs partners ska uppgifterna behandlas enligt Boomerangs instruktioner och för Boomerangs räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Boomerang har samlat in informationen.

Boomerang samarbetar med polisväsende och kan lämna ut dina personuppgifter om begäran kommer från polisen och gäller en pågående utredning.

Boomerang säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.10. Skyddet av dina personuppgifter


Dina personuppgifter sparas digitalt i ett lösenordskyddat digitalt system som Boomerang samt dess tekniker och konsulter har tillgång till. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete. Förutom det som krävs i form av bokförings- och avtalslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt.11. Dina rättigheter


a. Du innehar alltid rätten att:

i. Begära att Boomerang raderar samtliga uppgifter om dig om inget annat hinder föreligger. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

ii. Rätta felaktiga personuppgifter.

iii. Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag.

iv. Begära borttagande av icke-relevanta uppgifter samt begränsa de uppgifter som vi har.

v. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

vi. Invända mot automatiserat beslutsfattande eller hur något av Boomerangs system automatiserat hanterar eller har hanterat uppgifterna.12. Cookies


En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Denna data skickas från en webbplats till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter.


Permanenta och temporära cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.


Vilka cookies använder Boomerang och varför?

Vi använder oss av cookies för att maximera upplevelsen på hemsidan. Genom att använda cookies känner Boomerangs webbplats igen din enhet när du besöker oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder våra digitala tjänster. Cookies hjälper även oss att anpassa tjänsterna efter dina behov, exempelvis så du slipper välja språk och hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen. Vi använder oss även av tredjepartscookies för att förbättra köpupplevelsen. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/).13. Kontaktinformation


Boomerang Sweden AB

Bobergsgatan,11

115 47 STOCKHOLM


Vid kundfrågor & övriga frågor: kundservice@boomerang.se.

eller ring oss på telefonnummer: 08-598 922 00